Termékkategória
Használt Felszerelések

Személyes adatok kezelése

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018 májusától hatályos.
 
A Hockey World Kft.-nél tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos az Ön személyes adatainak védelme, és azok feldolgozása során felelősen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Hockey World Kft. általános adatvédelmi gyakorlatát írja le, amely az általunk az ügyfeleinkhez, üzleti partnereinkhez, beszállítóinkhoz és a velünk jelenleg vagy esetlegesen a jövőben üzleti viszonyban álló szervezetekhez tartozó egyéb személyekkel kapcsolatban gyűjtött, felhasznált és közzétett személyes adatokra vonatkozik.

A személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának célja és módja
Az Önre, mint egyénre vonatkozó személyes adatokat különböző célokkal gyűjthetjük:

 

 • A webhelyeink és egyéb online szolgáltatásaink elérése és használata 
  A webhelyeinkre való belépéskor vagy az online szolgáltatások használatakor rögzíthetjük a hozzáférés biztosításához, a webhely üzemeltetéséhez és az azzal kapcsolatban felmerülő biztonsági és jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges információkat.
 
 • Az információkérések, megrendelések feldolgozása 
  Amikor egy információkéréssel, szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felveszi velünk a kapcsolatot rögzítjük a kérés teljesítéséhez, a szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez valamint az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Például rögzítjük a nevét és kapcsolattartási adatait, kérésére, és a velünk történt megállapodása vonatkozó, megrendelése teljesítésével és számlázásával kapcsolatos részleteket. Ezeket az adatokat adminisztratív célokkal, a jogaink védelme érdekében és az Önnel való kapcsolattartáshoz őrizzük meg. Amikor a nevét és kapcsolattartási adatait az ilyen kérésekkel kapcsolatos regisztráció során megadja, a regisztráció szolgálhat az Ön azonosítására a webhelyünk látogatása során.
 
 • A jelenlegi és lehetséges ügyfelek, partnerek és alkalmazottainak elérése 
  Jelenlegi és lehetséges ügyfeleink, partnereink a velük való együttműködésünk során üzleti kapcsolattartási információkat adnak át számunkra (például az alkalmazottaik, megbízottaik, vállalkozóik nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, beosztását és címét) szerződéskezelési, teljesítési, szolgáltatásnyújtási támogatásnyújtási, számlázási és szolgáltatás- vagy kapcsolatkezelési célokkal.
 
 • Regisztrációval járó adatkezelés tudomásulvétele. Mint webes felületeink felhasználója, azokon való regisztrációja esetén tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul a regisztráció során megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 
 • Marketing 
  Az Önről gyűjtött adatok többsége az Önnel folytatott közvetlen interakciókból származik. A gyűjtött személyes adatokat összekapcsoljuk összesített elemzések és üzleti intelligencia kifejlesztéséhez üzletvitelünk céljából és marketing célokból. Dönthet úgy, hogy e-mailen tájékoztatást kér szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy feliratkozik hírleveleinkre. A webhelyeinken tett látogatás vagy a szolgáltatásaink használata során személyre szabott tájékoztatásokat biztosíthatunk Önnek. A személyre szabott kommunikációt bármikor lemondhatja, ha egy e-mailt küld a következő címre:
  info@willisport.hu
 
Ahol azt jelezzük, hogy a személyes adatait kérésekkel, megrendelésekkel, ügyletekkel vagy megállapodásokkal kapcsolatban (vagy ezek előkészítéséhez) vagy az Ön által igényelt szolgáltatások biztosításához használjuk fel, ezt azért tesszük, mert ez egy Önnel kötött megállapodásunk teljesítéséhez szükséges.
Ahol azt jelezzük, hogy a személyes adatait szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketing-, javító vagy fejlesztési célokkal, biztonsági és védelmi célokkal vagy szabályozási követelményeknek megfelelőség céljával használjuk fel, és nem az Önnel kötött valamely megállapodással vagy az Ön valamely igényével kapcsolatban, ezt a saját magunk jogos érdekében és Ön beleegyezésével tesszük. Amennyiben személyes adatait az EU Adatvédelmi Szabályozásainak hatálya alatt gyűjtjük és használjuk, az befolyásolhatja az Ön jogait.
 
A személyes adatok megosztása
A Hockey World Kft. személyes adatait megoszthatja kiválasztott partnereivel, hogy segítsenek bennünket abban, hogy Önnek vagy a vállalatnak, amelynek dolgozik szolgáltatásokat nyújthassunk, hogy kéréseit teljesíthessük, vagy az Ön beleegyezésével. Beszállítóink és partnereink kiválasztása során azok adatkezelési folyamatait is számításba vesszük.
Tudjon róla, hogy bizonyos esetekben személyes adatokat is közölnünk kell jogi eljárások során. Emellett megoszthatjuk az Ön személyes adatait a Hockey World Kft., üzleti partnerei, alvállalkozói jogainak vagy tulajdonának védelmében, ha megalapozottan úgy véljük, hogy az ténylegesen vagy lehetségesen kihathat az ilyen jogokra vagy tulajdonra.
 
Nemzetközi továbbítás
A Hockey World Kft. nemzetközi kiterjedése személyes adatok továbbításával jár a különböző alvállalkozók között, törekszünk arra, hogy a szükséges, de minimális mennyiségű adat közlés történjen meg. Egyes országokban a személyes adatok továbbítására vonatkozóan korlátozásokat vezettek be, amellyel kapcsolatban az HOCKEY WORLD KFT. különféle intézkedéseket alkalmaz:
 • Ahol szükséges, az HOCKEY WORLD KFT. az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételeket, illetve más joghatóságokban hasonló szerződéses feltételeket alkalmaz. Ezek a beszállítók és egyéb külső felek felé irányuló adattovábbításokra is vonatkoznak.
 
 
Az adatok biztonsága és pontossága
Célunk, hogy megvédjük a személyes azonosításra alkalmas adatait és fenntartsuk azok pontosságát. A Hockey World Kft. megfelelő fizikai, adminisztratív és műszaki védelmet használ arra, hogy az Ön személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől. Azt is megkívánjuk, hogy alvállalkozóink megvédjék a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől.
 
Az adatok megőrzési ideje
A személyes adatokat nem őrizzük meg tovább, mint amely idő az adat kezelésének a céljaihoz szükséges, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. audit, könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Hogyan léphet velünk kapcsolatba
Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései merülnek fel, vegye fel velünk a kapcsolatot az
info@willisport.hu címen keresztül. Üzenetét a Hockey World Kft. adatvédelmi csapata illetékes tagjai fogják megválaszolni.
Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) tekintetében a személyes adatok kezelője a Hockey World Kft., amennyiben ezt másként nem jelezzük.

 
Az Ön jogai
Kérheti személyes adatai megtekintését, frissítését vagy helyesbítését. Emellett jogában áll a közvetlen - marketing tevékenységeket is letiltani. A letiltási folyamat a közvetlen- marketing kampány során Önnek kiküldött hírlevélben, tájékoztatóban szereplő lemondási felületen indítható el.
 
Panasztételi jog
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során nem a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jártunk el, közvetlenül a Hockey World Kft.-nél az
info@willisport.hu címen keresztül tehet panaszt.